هدوپ

در این مطلب مجموعه ای از لینک ها برای آموزش گام به گام هدوپ قرار داده خواهد شد. این مطلب شامل لینک تمامی پست های مربوط به آموزش های هدوپ می شود که پس از انتشار هر مطلب لینک آن در اینجا قرار داده شده است. آموزش به طور کامل و کاربردی است.

logo-hadoop-black

فصل نخست – کلان داده ها و هدوپ : اصول کلان داده ها و معرفی چارچوب هدوپ 

فصل دوم – معماری هدوپ : سیستم فایل توزیع شده هدوپ، مولفه های سیستم فایل توزیع شده هدوپ

فصل سوم : معماری هدوپ : مدل برنامه نویسی نگاشت کاهش

فصل چهارم : نصب هدوپ و آشنایی با دستورهای هدوپ

فصل پنجم – کلاستر هدوپ هدوپ

فصل ششم – کاربردهای هدوپ